Pastaigas dārzā. 23. aprīlis

Dārzs pavisam satrakojies.

Plūmes ziedi

Ziedēšana

Iestājies ziedēšanas laiks. Zied viss un visur, zied tā, ka nav glābiņa. Ielas pretējā pusē bērnudārza sētniece ziedus pasākusi vest ar “tačku”.