Lācītis rudenī

Lācītis dārziņā slikti uzvedās. Biedēja bērnus, rūca un izmētāja mantas diendusas laikā, izēda pusdienu šķīvīšus un tramdīja audzinātājas. Tādēļ direktore izlēma lācīti nedaudz pārmācīt un izlika uz balkona novembra aukstumā, lai viņš pa brīvdienām pārdomā savu uzvedību. Lācīti tāda rīcība tā samulsināja, ka viņš nekustīgi nosēdēja balkona stūrī visu sestdienu, visu svētdienu un sēž arī šodien, nespēdams saprast, kā viņam tā gadījies…