Pastaigas Rīgā. 15. janvāris. Ziema

Andrejosta. Gaidīšana.

VO-1144582