Festivāls Ad Lucem 2015. Aleksejs Arhipovskis

Aleksejs Arhipovskis

Festivāla šī gada atklāšanas koncerts bija pārsteigums, jo, izlasot reklāmas tekstu programmā, nevarēju iedomāties, kā tas būs realitātē. Un arī pats to nespēju pastāstīt. Katrā ziņā viens, ko droši varu teikt, neko līdzīgu nekad nebiju dzirdējis un bija sajūta, ka tas, ko darīja Aleksejs Arhipovskis, ir ārpus cilvēka iespēju robežām. Lai ko nerakstītu par viņa spēli, tas nesniegs pat aptuvenu ieskatu tajā, ko viņš dara ar savu trīs stīgu instrumentu. Tādēļ varu tikai ieteikt visiem, ja rodas iespēja, ejiet, klausieties un izbaudiet!

Aleksejs Arhipovskis